Wat doet Buro Binding?

Projectontwikkeling | Fondsenwerven | Beleidsadvies

Wij maken waardevolle ideeën mogelijk. Ideeën voor onderwijsinstellingen, voor sociale en maatschappelijke organisaties, voor de kunsten en cultuur, ideeën die bijdragen aan het oplossen van de klimaatproblematiek of ideeën die gaan over de betrokkenheid van burgers bij hun samenleving.

Wij doen dat door:

  • in overleg met u of met uw team mooie projectplannen op te stellen
  • bij particuliere fondsen, overheden in Nederland, bij de EU of bij internationale donoren fondsen te werven
  • uw bestuurlijke of politieke context te analyseren en hier advies over uit te brengen ten aanzien van de kansen en bedreigingen voor uw organisatie of initiatief
  • via een uitgekiende communicatie- of lobbystrategie overheid, politiek of publiek opinie te informeren over zaken die voor uw organisatie of initiatief van belang zijn
  • organisaties voor wie werken met een fondsenwerver nieuw is en in het project ontwikkelingstraject uitdagingen zien aankomen op beleidsniveau te adviseren; vragen als ‘Moeten wij onze projecten op een andere wijze ontwikkelen?’ en ‘Op welke wijze wordt de expertise en netwerken van de teamleden ingezet?’ liggen voor de hand.

Indien u denkt dat wij u verder kunnen helpen, neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking!

 


 

Recente Berichten

EU & NL Fondsen voor Surinaamse initiatieven

[multilanguage_switcher]

Vermogensfondsen in Nederland en ook de Europese Unie bieden diverse programma’s aan waarmee men in Suriname, het Guyana Schild en in de Caribische regio projecten kan financieren.

Posted in EU Oppertunities | Leave a comment

Research: Climate Change Politics, lokale overheden en hun lobby en transnationale samenwerking

[multilanguage_switcher]

Sanne van Osnabrugge heeft in 2014 en 2015 onderzoek uitgevoerd naar de rol van lokale overheden op het Climate Change Regime van de VN, het UNFCCC. Dit is de plaats waar landen en stakeholders jaarlijks bijeenkomen. Gekek…

Posted in Advocacy UNFCCC, Climate Change, Local Governments | Leave a comment

 

 

Call Now Button