Buro Binding ondersteunt bij het realiseren van waardevolle ideeën.

Wij vertalen ideeën in projecten, en verzorgen en begeleiden de aanvraag van fondsen bij nationale en internationale donoren en/of lobbyen voor het publieke draagvlak.

Met waardevolle ideeën bedoelen wij ideeën die een bijdrage leveren aan mens en milieu, ideeën voor onderwijsinstellingen, voor kunst en cultuur, of ideeën die gaan over de betrokkenheid van burgers bij hun samenleving.

Wij zijn er om uw initiatieven mogelijk te maken. Wij doen dat op diverse manieren, bijvoorbeeld door:

  • in overleg met u of met uw team mooie projectplannen op te stellen
  • bij particuliere fondsen, overheden in Nederland, bij de EU of bij internationale donoren fondsen te werven
  • naar uw bestuurlijke of politieke context te kijken en hier advies over uit te brengen ten aanzien van de kansen en bedreigingen voor uw organisatie of initiatief
  • via een uitgekiende communicatie- of lobbystrategie overheid, politiek of publiek opinie te informeren over zaken die voor uw organisatie of initiatief van belang zijn
  • organisaties voor wie werken met een fondsenwerver nieuw is en in het ontwikkelingstraject uitdagingen zien aankomen, op beleidsniveau te adviseren. Vragen als ‘Moeten wij onze projecten op een andere wijze ontwikkelen?’ en ‘Op welke wijze worden de expertise en netwerken van de teamleden ingezet?’ zijn liggen voor de hand.

Indien u denkt dat wij u verder kunnen helpen, neem dan contact met ons op!

Call Now Button